این دوربین ها جدید ترین نسل دوربین های مداربسته میباشند که به دلیل زاویه دید کامل و 360 درجه ،هیچ نقطه ای از نگاهشان مخفی نیست.

این دوربین ها هزینه راه اندازی سیستم های نظارتی را به شدت کاهش میدهد. اطلاعات بیشتر در روزهای آتی…