دیاک یا DB

ترایاک:

رله جامد یا SSR

ترانزیستور تک اتصالی(UJT)

  • ترانزیستور پیوندی دوقطبی (BJT

وَریستورها که به عنوان مقاومت‌های وابسته به ولتاژ

مقاومت متغیر یا رئوستات

دیود زنر:

ماسفت یا FET

روش تست ترانزیستورهای ماسفت با استفاده از مولتی متر دیجیتال

نوشته شده توسط Hossein در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۳ در آموزش الکترونیک

روش تست ترانزیستورهای ماسفت با استفاده از مولتی متر دیجیتال



نکات:

۱) این روش بوسیله مولتی متر دیجیتال انجام میشه

۲) در این روش کلیه مراحل با استفاده از تست دیود انجام میشه لذا سلکتور اهم متر رو بر روی مد تست دیود ( بیزر صوتی ) قرار بدید

۳) دقت کنید تمامی مراحل باید به ترتیب انجام شود

۴) هنگام تست نباید ماسفت با دست تماس پیدا کند

۵) قبل از شروع تست بوسیله دیتا شیت پایه های ماسفت مورد تست رو مشخص کنید و آن را بر روی یک کاغذ ترسیم کنید  تا زمان تست بتوانید آنها را شناسایی کنید.

۶) ابتدا برای اینکه بار ذخیره شده در ماسفت که بر اثر دست زدن به پایه هایش ایجاد شده تخلیه شود باید سه پایه ماسفت توسط قسمت فلزی پیچ گشتی دسته دار اتصال کوتاه شود دقت کنید میله فلزی پیچ گوشتی به دست یا فرش یا …. اصابت نکند

بهتره این کار روی یک میز چوبی انجام شود

مراحل

P-CHANNEL

N-CHANNEL

سیم مشکی وصل شود به گیتسیم قرمز وصل شود به سورس

مولتی متر نباید بوق بزند(مدار باز )

مولتی متر نباید بوق بزند(مدار باز )

سیم قرمز وصل شود به دراینسیم مشکی وصل شود به سورس

مولتی متر رنج دیود ها را نشان می دهد ( ۲۵۰ تا ۶۵۰ )

مولتی متر نباید بوق بزند(مدار باز )

سیم مشکی وصل شود به دراینسیم قرمز وصل شود به سورس

مولتی متر نباید بوق بزند(مدار باز )

مولتی متر رنج دیود ها را نشان می دهد ( ۲۵۰ تا ۶۵۰ )

سیم قرمز وصل شود به گیتسیم مشکی وصل شود به سورس

مولتی متر نباید بوق بزند(مدار باز )

مولتی متر نباید بوق بزند(مدار باز )

تریستور:

تریستور یا SCR : این قطعه (silicon controlled rectifiers) به عنوان کلید به کار میرود. کلیدی که حرکت مکانیکی ندارد درنتیجه عمر آن طولانی تر است.

تریستور دارای سه پایه به نامهای (آندa) (کاتدk) و (گیتg) میباشد.

پایه های آند و کاتد در واقع دو سر یک کلید هستند و پایه ی گیت هم نقش شستی کلید را دارد که با زدن آن جریان الکتریکی قطع و وصل می شود.

تریستور فقط از یک سو میتواند جریان الکتریکی را هدایت کند. یعنی آند همیشه باید به طرف مثبت وکاتد به طرف منفی باشد.

باید به این نکته توجه کرد که اگر تریستور در ولتاژ AC به کار برده شود فقط نیم سیکل را عبور میدهد.

تریستور در جریان DC:

این قطعه در واقع کلیدی است که فقط در جریان DC دقیقآ مثل کلید معمولی عمل میکند و در جریان های AC مثل کلید معمولی عمل نمیکند.

ما در ایجا تریستور را در جریان DC در نظر میگیریم.

برای روشن کردن تریستور (بسته شدن کلید) باید پایه ی گیت را حداقل یک لحظه مثبت کنیم. برای این کار میتوانیم یک پالس مثبت به پایه ی گیت بدهیم.

اگر پایه ی گیت را با یک مقا ومت یک لحظه به پایه ی آند وصل کنیم تریستور مثل کلید بسته عمل میکند (روشن می شود) و بعد از جدا کردن پایه ی گیت از مقا ومتی که طرف دیگر آن به آند خورده بود تریستور همچنان روشن خواهد ماند.

خاموش کردن تریستور:

اگر پایه ی گیت منفی شود تریستور خاموش می شود. برای این کار میتوانیم یک پالس منفی به آن بدهیم. اگر پایه ی گیت را با یک مقا ومت به پایه ی کاتد وصل کنیم تریستور خاموش خواهد شد. در ضمن تریستور حداقل جریانی دارد و اگر جریان از آن حداقل کمتر شود آنگاه نیز تریستور خاموش میشود.

پس اگر تریستور را با دادن پالس مثبت به گیت آن روشن کردیم و سپس پایه ی گیت را جدا کردیم (به هیچ جا وصل نبود) تا زمانی که گیت را منفی نکردیم یا جریان عبوری از تریستور (آند_ کاتد تریستور) از حداقل کمتر نشده تریستور خاموش نمیشود.

انواع تریستور:

۱)تریستورهای با کموتاسیون خط

۲)تریستورهای خاموش شونده از طریق گیتGTO

۳)تریستورهای هدایت معکوسTRC

۴)تریستورهای با القای استاتیکSITH

۵)تریستورهای کمک گیرنده از گیت برای خاموشی GATT

۶)یکسو کننده های کنترل شونده سیلیکونی فعال شونده با نورLASCR

۷)تریستور های کنترل شوند MCT,MOS

۸)تریستورهای با کموتاسیون اجباری

تریستورها با کموتاسیون خط یا طبیعی با محدوده ی کاری تا ۳۵۰۰ آمپر,۶۰۰۰ ولت یافت می شوند. زمان خاموشی تریستورهای ممانعت کننده ی معکوس سرعت بالا به مقدار قابل توجهی بهبود یافته است.تریستورهای ۲۰۰۰ آمپر ,۱۲۰۰ ولت با زمان های ۱۰ تا ۲۰ میکرو ثانیه در دسترس هستند.زمان خاموشی برابر با بازه ی زمانی میان لحظه ای که جریان بعد از قطع مدار ولتاژ به صفر می رسد تا لحظه ای که تریستور توانایی تحمل ولتاژ معینی را بدون روشن شدن دارد تعریف می شود. تریستورهای هدایت معکوس و تریستورهای کمک گیرنده از گیت برای خاموشی به فراوانی در کاربردهای با سرعت کلید زنی بالا خصوصا در مسیر یابی یافت می شوند.

تریستور هدایت معکوس تریستوری است که با یک دیود معکوس موازی شده است.محدوده ی کاری تریستورهای هدایت معکوس ۲۵۰۰ ولت,۱۰۰۰آمپر( و ۴۰۰ آمپر در هدایت معکوس) با زمان کلید زنی ۴۰ میکروثانیه می باشد.محدوده ی کاری تریستورهای کمک گیرنده از گیت برای خاموشی ۱۲۰۰ ولت,۴۰۰ آمپر با سرعت کلید زنی ۸ میکروثانیه می باشد.یکسو کننده های کنترل شونده سیلیکونی فعال شونده با نورLASCR که محدوده ی کاری آن ها در حدود ۶۰۰۰ ولت,۱۵۰۰ آمپر با سرعت کلید زنی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میکروثانیه می باشد.برای سیستم های قدرت ولتاژ بالا خصوصا در HVDC مناسب می باشند.در کاربردهای ac توان پایینترایاک ها بصورت گسترده ای در تمامی انواع کنترل کننده های دما، کنترل کننده های نور، کنترل های موتور و کلید ac بکار می روند. مشخصه ی ترایاک ها مشابه دو تریستور می باشد که بصورت معکوس موازی شده باشند و فقط یک سر گیت داشته باشند.جریان گذرنده از ترایاک را می توان کنترل کرد.

GTO ها و SITH ها تریستورهای خاموش شونده ی خود به خود هستند.این تریستورها با اعمال یک پالس کوتاه مثبت به گیت روشن و با اعمال یک پالس کوتاه منفی به گیت خاموش می شوند.این تریستورها به مدار کموتاسیون نیاز ندارند.GTO ها برای کموتاسیون اجباری مبدلهای بسیار مناسب هستند و محدوده ی کاری آن ها ۴۰۰۰ ولت,۳۰۰۰ آمپر می باشد.

LDR:مقاومت های تابع نور مثل فوتوسل

ترمیستور:با مقاومت تابع حرارت

الف PTC (با حرارت مقاومتش زیاد میشود)

ب: NTC(با حرارت مقاومتش کم میشود)