دیاک مثل دیود های عادی هست ولی سرو ته نداره یعنی براش مهم نیست که توی مدار بر عکس وصل بشه .

در نقشه های فنی اون رو با این شکل نمایس می دن :

 

کارش هم تقریبا مثل دیود هست ولی با چند تفاوت :

اگر دیاک D30 رو که دارای ولتاژ شکست ۳۰ ولت است را بصورت موازی با منبع تغذیه ببندیدی و ولتاژ منبع رو از صفر شروع کنید به زیاد کردن می بینید که جریان ناچیزی از منبع کشیده میشود ، وقتی ولتاژ به ۳۰ ولت رسید و از آن رد شد به یک باره دیاک اتصال کوتاه و جریان زیادی از ان عبور می کند .

اگر با دقت به ربع اول این نمودار توجه کنید همین رفتار را مشاهده میکند (نمودار افقی ولتاژ و نمودار عمودی جریان است ، این نمودار ، منحنی مشخصه دیاک است

یکی از کاربردهای دیاک در مدار های دیمر است که بوسیله آن نور محیط لامپ را کاهش می دهید

ودر مدارها با DB نشون داده میشه