خدمات حفاظتی شاهد فروشنده و مجری خدمات نوین الکترونیکی

خدمات حفاظتی شاهد فروشنده و مجری خدمات نوین الکترونیکی

هوشمند تر زندگی کنید

هوشمند تر زندگی کنید

تگ سکه ای آر اف ای دی

تگ سکه ای آر اف ای دی

125KHz RFID Tags
تگ سرکلیدی آر اف ای دی

تگ سرکلیدی آر اف ای دی

125KHz RFID Tags
تگ کارتی آراف ای دی

تگ کارتی آراف ای دی

125KHz RFID Tags
تگ برچسبی آر اف ای دی

تگ برچسبی آر اف ای دی

125KHz RFID Tags

تکنولوژی rfid  مبتنی بر ارتباط  نزدیک میباشد و نحوه کار آن به این صورت است که با گرفتن تگ های بالا روبروی دستگاه rfid reader  این دستگاه کد مخصوص تگ  که در تراشه داخل تگ قرار گرفته  را خوانده و با کدهای مجاز داخل حافظه خود مطابقت میدهد و در صورت تایید دستگاه خروجی را وصل کرده و درب باز میشود.البته این دستگاه یک کلید الکتریکی است که میتوان آن را برای هر وسیله برقی با هر توان و ولتاژی نصب کرد.

بیشترین مصارف خانگی  این سیستم در محدود کردن آسانسور ها و  بازکردن درب منازل است.

به این صورت که شما با نصب این سیستم در آسانسور و تهیه کارت برای اعضای آپارتمان،ازاستفاده اشخاص غیر از اهالی ساختمان جلوگیری میکنید و به نوعی آسانسور را محدود میکنید.

برای قرار دادن سریال تگ ها داخل حافظه دستگاه باید با گرفتن کارت مستر(همان کارتی که نصاب به شما تحویل داده است) روبروی دستگاه اییپرام آن را باز کنید و با گرفتن تگ مورد نظر مقابل دستگاه،کد آن داخل اییپرام آن ثبت میشود و در آخر با گرفتن دوباره کارت مستر روبروی دستگاه آن را ذخیره نمایید.

این دستگاه داخل پنل آسانسور و یا آیفن نصب میشود و شما با گرفتن کارت،سرکلیدی و یا گوشی موبایل خود روبروی پنل میتوانید درب را باز کنید.

برای تمام اعضای خانواده میتوان کارت تهیه کرد.
برای ست کردن کارت های بیشتر نیازی به فروشنده نیست.
امنیت بالایی دارد.
دارای  گارانتی  یکساله

سیستم محدود کننده استفاده از آسانسور |کارتی کردن آسانسور|بازکردن در آسانسور با کارت|کنترل آسانسور|قیمت تگ آسانسور||هوشمند کردن آسانسور|قفل کردن آسانسور|آشنایی با rfid rfid technology تگ ها – موارد مورد استفاده – انواع تگ – فراکانس ها – تکنولوژی – دربازکن کارتی  – دربازکن برقی – دربازکن کارتی در اصفهان – دربازکن برقی در اصقهان – تگ آراف ای دی – تگ rfid – فروش تگ آر اف ای دی  – فروش تگ rfid – قیمت تگ آر اف ای دی – قیمت تگ rfid – تکنولوژی rfid – تگ آر اف ای دی در اصفهان – تگ rfid در اصفهان – قیمت در بازکن کارتی – نصب دربازکن کارتی – فروش دربازکن کارتی – باز کردن درب خانه با کارت  – روشن کردن دستگاه با کارت – عکس rfid – خرید تگ rfid – خرید تگ آسانسور – تگ آسانسور – فروشگاه تگ آسانسور – تگ آساسور در اصفهان – سرگلیدی آسانسور در اصفهان – سرکلیدی آسانسور در اصفهان – سر سوئیچی آسانسور در اصفهان – سرکلیدی عمده – سرکلیدی هوشمند – قیمت RFID